✦ระบบโทรศัพท์

สายโทรศัพท์ภายใน ภายนอก  คอนเนคเตอร์ 

อุปกรณ์แปลงระบบ ต่อเชื่อมระบบ

เครื่องมือเทสสาย

 

Visitors: 109,930