✦สายRG6


สาย RG6 Coaxial ใช้สำหรับเดินทีวี ดาวเทียม กล้องวงจรปิด

โดยมีที้งแกนอลูมินั่ม แกนทองแดง ส่วนของ Shield ที่ถักหุ้มสาย เพื่อกันกวน

จะมีทั้ง 60%,90%,95% แต่ส่วนใหญ่ช่างจะนิยมชีลล์ 95% 

ขนาดของสินค้า จะมีขด 100,300,500 เมตร