✦สายRG11

สาย RG11 Comscope

เดินสายทีวีและกล้องวงจรปิด ความยาว 305 เมตร

สายนำสัญญาณ Coaxial Cable  เดินสาย 75 โอมห์

ระบบCATV, MATV และ Satellite

ลวดแกนสื่อนำสัญญาณเป็น Copper Covered Steel ขนาดไม่น้อยกว่า 1.63 มิลลิเมตร

ชิลด์เป็นชนิด 60% Aluminum Wire

Jacket ทำจาก PVC