จัมเปอร์วาย JUMPERWIRE

 สายจัมเปอร์วาย 2Cx0.5

สายจัมเปอร์วาย 2Cx0.65
ใช้เป็นสายโทรศัพท์ สายไฟ สายสัญญาณเสียง

สี: แดงขาว ฟ้าขาว ม่วงเหลือง ดำเหลือง