่สายโทรศัพท์ ภายใน (Telephone wire Indoor) Phelpe dodge


สายโทรศัพท์ยี่ห้อ Phelpe Dodge เดินภายในอาคาร 

ขนาดสาย 22 Awg / 24 Awg  มีทั้งภายใน ภายนอกอาคาร

 มีตั้งแต่ 2 คู่สาย - 100 คู่สาย


โทร:081-7339699