สายโทรศัพท์ ภายนอก (Telephone wire Outdoor) Phelpe dodg

 

สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร มี 2 แบบ

1.แบบไมีมีสลิง

2 แบบมีสลิง ( Massenger)
 
 
โทร:081-7339699