-อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ สัญญาณเสียงผ่าน PC


  • glink.JPG
    สาย USB AM-AF (ต่อกลาง USB ) สีน้ำเงินใสความยาว 1.8 เมตร ราคา 100บาทความยาว 5 เมตร ราคา 180บาทความยาว 10 เมตร ราคา 250บาทโทร:0-2623-8245