ขาโปรเจคเตอร์

 

ขายึดจอโปรเจคเตอร์

   PK-PRB-110