WI500A

 

TENDA W1500A

 เป็นอุปกรณ์มีกำลังขยาย ที่มีความไวสูงในการรับและส่งข้อมูล ซึ่งสามารถ ขยายระยะครอบคลุมพื้นที่ และช่วยเสริมในการ roaming ระหว่าง Access Point ด้วยกัน เพื่อ ความเสถียรในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wireless ด้วย IP64 และสามารถต้านทานกระแสไฟกระชากได้ ถึง 6000 โวลต์ เหมาะสำหรับการใช้งาน Outdoor นอกจากนี้ตัวอุปกรณ์ยังมาพร้อม PoE เพื่อความ สะดวกในการติดตั้ง Outdoor ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ประสิทธิภาพสูง และคุณสมบัติครบถ้วน TENDA W1500A จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ Wireless Solution ภายในบ้านพักหรือออฟฟิศ