กิ๊บตอกสาย

กิ๊บตอกสายเเลน กิ๊บตอกสายโทรศัพท์  RG6 , RG11 

Visitors: 109,932