✦สายDrop Wire


สายโทรศัพท์ภายนอก ชุบ

สายโทรศัพท์ภายนอก ทองแดงเเท้