-สาย USB GLINK

สาย USB AM-AF (ต่อกลาง USB )  สีน้ำเงินใส


ความยาว 1.8 เมตร    ราคา  100บาท
ความยาว 5    เมตร    ราคา  180บาท
ความยาว 10  เมตร    ราคา  250บาท

โทร:0-2623-8245