สายเชื่อมต่อทีวี,สายเข้าหัวสำเร็จ

สายต่อจอทีวี,สายต่อจอ LCD, VGA,HDMI