19นิ้ว GERMAN WALL RACK

GERMAN RACK

 

 

 

 


 • G3-60615.jpg
  G3-60615 19” GERMAN RACK 15U, (60 x 60 cm.) Two-Tone สีขาว-Gray 60 x 60 x 85ผู้รับเหมาและโครงการต่างๆ ราคาพิเศษ ขอใบเสนอราคา ราคาอาจมีเปลี่ยนเเปลง (ราคาสินค้ายังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพ...

 • G3-60627.jpg
  19” GERMAN RACK 27U, (60 x 60 cm.)Two-Tone สีขาว-Gray 60 x 60 x 139ผู้รับเหมาและโครงการต่างๆ ราคาพิเศษขอใบเสนอราคาโทร ราคาอาจมีเปลี่ยนเเปลง (ราคาสินค้ายังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)สอบ...

 • G3-60642.jpg
  G3-60642 19” GERMAN RACK 42U, (60 x 60 cm.)Two-Tone สีขาว-Gray 60 x 60 x 205ผู้รับเหมาและโครงการต่างๆ ราคาพิเศษขอใบเสนอราคาโทร ราคาอาจมีเปลี่ยนเเปลง (ราคาสินค้ายังไม่รวม ภาษีมูลค่...

 • G1-60406.jpg
  19” GERMAN WALL RACK 6U, ลึก 40 cm.galvanize steel 60 x 40 x 32.0ผู้รับเหมาและโครงการต่างๆ ราคาพิเศษขอใบเสนอราคาโทร ราคาอาจมีเปลี่ยนเเปลง (ราคาสินค้ายังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)สอบถา...

 • G1-60409.jpg
  G1-60409 19” GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 40 cm.galvanize steel 60 x 40 x 45.5ผู้รับเหมาและโครงการต่างๆ ราคาพิเศษขอใบเสนอราคาโทรราคาอาจมีเปลี่ยนเเปลง (ราคาสินค้ายังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ...

 • G1-60606.jpg
  G1-60606 19” GERMAN WALL RACK 6U, ลึก 60 cm.galvanize steel 60 x 60 x 32.0ผู้รับเหมาและโครงการต่างๆ ราคาพิเศษ ราคาอาจมีเปลี่ยนเเปลง (ราคาสินค้ายังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)สอบถามเพิ่ม...

 • G1-60609.jpg
  G1-60609 19” GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 60 cm.galvanize steel 60 x 60 x 45.5ผู้รับเหมาและโครงการต่างๆ ราคาพิเศษ ราคาอาจมีเปลี่ยนเเปลง (ราคาสินค้ายังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)สอบถา...