กล้องAnalogและ ระบบIP มีความแตกต่างกันอย่างไร

เราจะมาอธิบายความแตกต่างระหว่างกล้องวงจรปิดระบบ Analogและ ระบบIP มีความแตกต่างกันอย่างไร
_____________________________________
 
Analog Camera (ระบบกล้องวงจรปิด อนาล็อก)
- กล้องวงปิดแบบ Analog เป็นกล้องวงจรปิด
ที่ใช้สายสัญญาณแบบ โคแอคเชียล หรือ
ตระกูล RG6 มาเป็นอุปกรณ์นำสัญญาณของกล้อง
สู่กล่อง DVR ข้อจำกัดที่พบเช่น สายสัญญาณ
ถูกคลื่นรบกวนทำให้ภาพ ที่ได้ไม่ชัดหรือเบลออย่างบ่อยครั้ง
IP Camera (ระบบกล้องวงจรปิด IP)
- กล้องวงปิดแบบ IP เป็น กล้องวงจรปิด
ที่ต้องตั้งค่า IP ผ่านระบบเครือข่าย เพื่อกำหนด
ตัวตนในการแสดงภาพ และต้องอาศัยสายชนิด LAN หรือ CAT5 มาเป็นตัวต่อเชื่อมต่อ หรือ
บางรุ่นอาจใช้เป็นแบบไร้สายได้ ระบบนี้มีราคาแพงกว่าระบบแรก และ ต้องอาศัย ความรู้มากกว่า
ในการเซ็ตระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP
แต่การเลือกใช้งานยังต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายอย่าง มาประกอบการพิจารณาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าอย่างสูงสุด

Visitors: 217,545