✦อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค (Network)

ระบบอินเตอรเ์น็ต

 อินเตอร์เน็ตเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งรวบรวมขอ้ มูลในดา้ นต่างๆ และ มีการใหบ้ ริการในหลายรูปแบบ เช่น ไปรษณียอ์ ิเลค็ โทรนิค (E-mail), การสนทนาทาง

เครือข่าย (MSN, ICQ), เวบ็ , การโอนถ่ายแฟ้ มขอ้ มูล (FTP), การเล่นเกมส์ออนไลน์ (Ragnarok),การเขา้ชมเวบ็ไซต์(Web) 

Coolอุปกรณ์เชื่อมต่อ

WiFi Router แบ่งกันได้เป็นกี่ประเภท
1. WiFi Router แบบที่สามารถเชื่อมต่อสายแลนได้และสามารถสามารถปล่อยสัญญาณได้พร้อมกันด้วย WiFi Router แบบนี้จะต้องเสียบปลั๊กใช้ไฟบ้านด้วย
2. Pocket WiFi แบบนี้เป็น WiFi Router เป็นตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบพกพา ที่ไม่ต้องเสียบไฟบ้านตลอดเวลา เพราะมีแบตเตอรี่ในตัว ซึ่งในบางค่ายเป็นการนำซิม 3G มาใส่แล้วแปลงสัญญาณ 3G เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลย

WiFi Router มีหน้าที่อะไร
WiFi Router มีหน้าที่ช่วยกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ทำให้ทั้งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

Access Poin

 • ขยายสัญญาณไวไฟ300Mbps WI-FI RANGE EXTENDER 3เสา ; MERCUSYS / MW300RE
  350.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  AX1800 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER 5DBI X 4 เสา ; MERCUSYS / MR70X
  1,560.00 THB
 • AC1900 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER 5DBI X 6 เสา ; MERCUSYS / MR50G
  1,450.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System ; MERCUSYS / HALO S12
  2,040.00 THB
 • AC1200 WIRELESS DUAL BAND ROUTER 4 เสา ; MERCUSYS / AC12
  750.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  AC1200 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER 4 เสา ; MERCUSYS / AC12G
  1,180.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  AC1200 WI-FI RANGE EXTENDER 2เสา ; MERCUSYS / ME30
  650.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  AC1350 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER, REPEATER 4 เสา ; TP-LINK / EC230-G1
  1,490.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  4G LTE 300Mbps ROUTERแบบใส่ซิม 4 RJ45 10/100 Mbps ; TP-LINK / TL-MR6400, MR6400-V5
  2,460.00 THB
 • 4G LTE 300Mbps ROUTERแบบใส่ซิม 2 RJ45 10/100 Mbps ; TP-LINK / TL-MR100
  1,820.00 THB
Visitors: 133,029