-รางปลั๊กไฟ

ปลั๊กราง TOSHINO

 • ปลั๊กราง+USB 2.1A 5 จุด ยาว 3M. / VCT 3 X 0.75 MM., MAX 2300W ; TOSHINO / ET-915USB
  695.00 THB
 • ปลั๊กราง 5 จุด ยาว 5 M. / VCT 3 X 0.75 MM. MAX 2200W ; TOSHINO / ET-9155M
  600.00 THB
 • ปลั๊กราง 5 จุด ยาว 3 M. / VCT 3 X 0.75 MM. ; TOSHINO / ET-915
  515.00 THB
 • ปลั๊กราง 6 จุด ยาว 5M. สวิทช์ตัวเดียว / VCT 3 X 0.75 MM., 10A 2300W ; TOSHINO / CL-65
  430.00 THB
 • ปลั๊กไฟแปลงUniversal Travel Adapter 4 IN 1, 2USB 2.1A ; TOSHINO / DE-206
  374.50 THB
 • ปลั๊กไฟแปลงUniversal Travel Adapter 2 IN 1, 2USB 2.4A สีเขียว ; TOSHINO / PU-10AG
  160.50 THB
 • ปลั๊กไฟแปลงUniversal Travel Adapter 2 IN 1, 2USB 2.4A สีชมพู ; TOSHINO / PU-10AP
  160.50 THB
 • ปลั๊กไฟแปลง 3 ขา เป็น 2 แบน, มีม่านนิรภัย 3500W ; TOSHINO / EA-E
  85.00 THB
 • ปลั๊กไฟแปลง 3 ขา เป็น 2 แบน, มีม่านนิรภัย 2300W ; TOSHINO / PL-18E
  55.00 THB
 • ปลั๊กไฟแปลง 3 ขา เป็น 2 ขากลม ; TOSHINO / PS-18A
  50.00 THB
 • ปลั๊กไฟแปลง 3 ขา เป็น 2 ขา แบบมีสวิทช์ 250V 10A ; TOSHINO / CO-6S
  60.00 THB
 • ปลั๊กแปลง 2 ช่อง + 2 USB (2.4A.) , มีสวิตช์ ; TOSHINO / TW-2USB
  267.00 THB
 • ปลั๊กแปลง 1 ออก 2 ช่อง ; TOSHINO / TW-2
  69.00 THB
 • ปลั๊กรางกันกระแทก 2 จุด ยาว 20 M. 10A 2300W / VCT 3 X 1.0 MM. ; TOSHINO / TRS310T-20M
  749.00 THB
 • ปลั๊กราง+USB 2.1A 4 จุด ยาว 3M. / VCT 3 X 0.75 MM., MAX 2300W ; TOSHINO / ET-914USB
  588.00 THB
 • ปลั๊กราง 6 จุด ยาว 5M. สวิทช์แยก / VCT 3 X 0.75 MM., MAX 2300W ; TOSHINO / ET-9165M
  727.00 THB
 • ปลั๊กราง 6 จุด ยาว 3M. สวิทช์แยก / VCT 3 X 0.75 MM., MAX 2300W ; TOSHINO / ET-916
  588.00 THB
 • ปลั๊กราง 6 จุด ยาว 3M. สวิทช์ตัวเดียว / VCT 3 X 0.75 MM., 10A 2300W ; TOSHINO / CL-63
  374.00 THB
 • ปลั๊กราง 6 จุด ยาว 10M. สวิทช์ตัวเดียว / VCT 3 X 0.75 MM., 10A 2300W ; TOSHINO / CL-610
  588.00 THB
 • ปลั๊กราง 6 จุด ยาว 10 M. / VCT 3 X 0.75 MM. ; TOSHINO / E-916-10
  706.00 THB
 • ปลั๊กราง 5 จุด ยาว 5 M. / VCT 3 X 1.5 MM. MAX 3600W ; TOSHINO / TIS515-5M
  963.00 THB
 • ปลั๊กราง 4 จุด ยาว 5M. / VCT 3 X 0.75 MM., MAX 2300W สีขาว ; TOSHINO / N1-375-5M(WH)
  428.00 THB
 • ปลั๊กราง 4 จุด ยาว 3M. / VCT 3 X 0.75 MM., MAX 2300W สีดำ ; TOSHINO / N1-375-3M(BK)
  406.00 THB
 • ปลั๊กราง 4 จุด ยาว 2M. / VCT 3 X 0.75 MM., MAX 2300W สีขาว ; TOSHINO / N1-375-2M(WH)
  374.00 THB

TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์

 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  400.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  400.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  380.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  380.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  425.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  365.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  365.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  295.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  270.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  345.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  280.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  250.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  315.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  265.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  235.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  450.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  390.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  435.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  395.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  325.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  289.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  790.00 THB
 • TOSHINO Power Socket ปลั๊กรางไฟ*สวิตซ์
  650.00 THB

ปลั๊กรางLUMIRA

 • ปลั๊กราง 4 จุด ยาว 3 M. ; LUMIRA
  330.00 THB
 • ปลั๊กราง 3 จุด + 2USB ยาว 3M. สีฟ้า ; LUMIRA / LS-103/2U BLUE 3M
  400.00 THB
 • ปลั๊กราง 3 จุด + 2USB ยาว 3M. สีขาว ; LUMIRA / LS-103
  400.00 THB
 • ปลั๊กราง+USB 2 จุด / TYPE-C 1 จุด ยาว 2 M. ; LUMIRA / 24056 / LS-702 WHITE 2M
  180.00 THB

ปลั๊กรางกันกระแทก

 • ปลั๊กรางกันกระแทก 4 จุด + เบรกเกอร์ ; KENON / CR4802, CR003
  450.00 THB
 • ปลั๊กรางกันกระแทก 6 จุด + สวิทช์ ; KENON / CR4803, CR004
  450.00 THB
 • ปลั๊กรางกันกระแทก 5 จุด ยาว 5 M. / VCT 3 X 1.5 MM. 16A, 3500W ; SENTOSHI / ST5133-5
  580.00 THB
 • ปลั๊กรางกันกระแทก 5 จุด ยาว 10 M. / VCT 3 X 1.5 MM. 16A, 3500W ; SENTOSH
  749.00 THB
 • ปลั๊กรางกันกระแทก 4 จุด ยาว 5 M. / VCT 3 X 1.5 MM. 16A, 3500W ; SENTOSHI / ST4133-5
  535.00 THB
 • ปลั๊กรางกันกระแทก 4 จุด ยาว 10 M. / VCT 3 X 1.5 MM. 16A, 3500W ; SENTOSHI / ST4133-10, 5024
  695.50 THB
 • ปลั๊กรางกันกระแทก 2 จุด ยาว 3 M. / VCT 3 X 1.5 MM. 16A, 3500W ; SENTOSHI / ST2133-3M
  310.30 THB
 • ปลั๊กรางกันกระแทก 2 จุด ยาว 5 M. / VCT 3 X 1.5 MM. 16A, 3500W ; SENTOSHI / ST2133-5
  406.60 THB
 • ปลั๊กรางกันกระแทก 2 จุด ยาว 10 M. / VCT 3 X 1.5 MM. 16A, 3500W ; SENTOSHI / ST2133-10
  588.50 THB

ล้อเก็บสายไฟ VCT

 • ล้อเก็บสายไฟ 2 จุด VCT 3 X 1 MM. X 10M., 10A 2,300Wจานเหล็ก มีสวิทช์ ; TOSHINO / MN310T-10M
  1,177.00 THB
 • ล้อเก็บสายไฟ 4 จุด VCT 3 X 1.5 MM. X 20M., 16A 3,600Wจานเหล็ก, มี มอก. ; TOSHINO / FM315T-20M
  1,820.00 THB
 • ล้อเก็บสายไฟ 4 จุด VCT 3 X 1.5 MM. X 30M., 16A 3,600Wจานเหล็ก, มี มอก. ; TOSHINO / FM315T-30M
  2,250.00 THB
 • Toshino ล้อเก็บสายไฟสาย VCT 3x1.5 ยาว 20 ม. สีเขียว รุ่น PM315T-20M
  1,450.00 THB
 • ล้อเก็บสายไฟ 4 จุด VCT 3 X 1.5 MM. X 30M., 16A 3,600W ล้อพลาสติก, มี มอก. ; TOSHINO / PM315T-30M
  1,800.00 THB

TOSHINO ( 4 ช่อง )--ล้อเก็บสายไฟ

 • TOSHINO ( 4 ช่อง )--ล้อเก็บสายไฟ
  2,190.00 THB
 • TOSHINO ( 4 ช่อง )--ล้อเก็บสายไฟ
  1,690.00 THB
 • TOSHINO ( 4 ช่อง )--ล้อเก็บสายไฟ
  1,990.00 THB
 • TOSHINO ( 4 ช่อง )--ล้อเก็บสายไฟ
  1,790.00 THB
 • TOSHINO ( 4 ช่อง )--ล้อเก็บสายไฟ
  2,490.00 THB

ล้อเก็บสายไฟ (ล้อเปล่า)

 • ล้อเก็บสายไฟ (ล้อเปล่าไม่มีสายไฟ) ตละสี ปลั๊กกราวด์คู่ 2 ตัว ยี่ห้อ SUN
  650.00 THB
 • ล้อเก็บสายไฟ(ล้อเปล่า) มีด้ามจับ มีล้อลาก ล้อพลาสติก ; CM / CM-RW320
  1,926.00 THB
 • ล้อเก็บสายไฟ(ล้อเปล่า)คละสี ; UNATECH / KMS-01
  850.00 THB
 • ล้อเก็บสายไฟ(ล้อเปล่า) 380 x 498 x 320MM. สีดำ ; SUNRISE / SDC-RH380-U4-CG
  2,700.00 THB

TOSHINO ( 2 ช่อง )--ปลั๊กราง 2 จุด

 • TOSHINO ( 2 ช่อง )--ปลั๊กราง 2 จุด
  790.00 THB
 • TOSHINO ( 2 ช่อง )--ปลั๊กราง 2 จุด
  550.00 THB
 • TOSHINO ( 2 ช่อง )--ปลั๊กราง 2 จุด
  430.00 THB

Visitors: 227,232