✦ สายไฟ-สายสัญญาณ (Cable and Wire)


สายไฟ THW YAZAKI

 • สายไฟ THW 1 X 6 MM. X 100 M. สีเทา YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟ THW 1 X 6 MM. X 100 M. สีน้ำตาล ; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟ THW 1 X 6 MM. X 100 M. สีฟ้า; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟ THW 1 X 6 MM. X 100 M. สีขาว; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟ THW 1 X 6 MM. X 100 M. สีเหลือง; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟ THW 1 X 6 MM. X 100 M. สีเขียวเหลือง; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 6 MM. X 100 M. สีเขียว; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 6 MM. X 100 M. สีเขียว; YAZAK
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 6 MM. X 100 M. สีแดง; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4MM. X 100 M. สีแดง; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4MM. X 100 M. สีเขียว; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4MM. X 100 M. สีเหลือง; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4MM. X 100 M. สีขาว; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4MM. X 100 M. สีเขียวเหลือง; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4MM. X 100 M. สีฟ้า; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4MM. X 100 M. สีน้ำตาล; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4MM. X 100 M. สีดำ; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4MM. X 100 M. สีเทา; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 2.5 MM. X 100 M. สีน้ำตาล; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 2.5 MM. X 100 M. สีเทา ; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 2.5 MM. X 100 M. สีแดง ; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 2.5 MM. X 100 M. สีเขียวเหลือง ; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 2.5 MM. X 100 M. สีเขียว ; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 2.5 MM. X 100 M. สีขาว ; YAZAKI
  0.00 THB

สายไฟ VKF

 • สายไฟVKF 2 X 2.5 MM. X 100 M. สีเทา : MAHANAKOPN(MK)
  1,600.00 THB
 • สายไฟ VKF 2 X 1.0 MM. X 100 M สีเทา ยี่ห้อ SUN
  930.00 THB
 • สายไฟ VKF 2 X 1.5 MM. X 100 M สีเทา ยี่ห้อ SUN
  1,300.00 THB
 • สายไฟVKF 2 X 1.5 MM. X 100 M. สีเทา ; MAHANAKORN(MK)
  1,391.00 THB

สายไฟ VCT

 • สายไฟVCT 3 X 2.5 MM. X 100 M. สีดำ ; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟVCT 3 X 1.5 MM. X 100 M. สีดำ ; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟVCT 2 X 2.5 MM. X 100 M. สีดำ ; THAI UNION
  2,461.00 THB
 • สายไฟVCT 2 X 1.0 MM. X 100M. ; S-SUPER
  2,006.00 THB
 • สายไฟVCT 2 X 1.0 MM. X 100 M. ; YAZAKI
  0.00 THB
 • สายไฟVCT 2 X 0.5 MM. X 100M. ; S-SUPER
  1,337.00 THB
 • สายไฟ THW 1 x 10 SQmm. yazaki 100m (ยาซากิ)สีดำ
  0.00 THB

สายไฟ THW THAI UNION

 • สายไฟTHW 1 X 1.5 MM. X 100 M. สีฟ้า; THAI UNION
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 2.5 MM. X 100 M. สีฟ้า; THAI UNION
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 2.5 MM. X 100 M. สีเหลือง; THAI UNION
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 2.5 MM. X 100 M. สีดำ; THAI UNION
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 2.5 MM. X 100 M. สีขาว; THAI UNION
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 2.5 MM. X 100 M. สีแดง; THAI UNION
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 2.5 MM. X 100 M. สีเขียว; THAI UNION
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 1.5 MM. X 100 M. สีเขียว; THAI UNION
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 1.5 MM. X 100 M. สีขาว; THAI UNION
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 1.5 MM. X 100 M. สีเหลือง; THAI UNION
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 1.5 MM. X 100 M. สีดำ; THAI UNION
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 1.5 MM. X 100 M. สีแดง; THAI UNION
  0.00 THB

สายไฟ THW PKS

 • สายไฟVCT 4 X 2.5 MM. X 100 M. สีดำ ; PKS
  3,242.00 THB
 • สายไฟVCT 4 X 1.5 MM. X 100 M. สีดำ ; PKS
  2,086.00 THB
 • สายไฟVCT 3 X 2.5 MM. X 100 M. สีดำ ; PKS
  2,996.00 THB
 • สายไฟVCT 3 X 1.5 MM. X 100 M. สีดำ ; PKS
  1,284.00 THB
 • สายไฟVCT 2 X 2.5 MM. X 100 M. สีดำ ; PKS
  2,247.00 THB
 • สายไฟVCT 2 X 1.5 MM. X 100 M. สีดำ ; PKS
  1,369.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 16 MM. X 100M. สีดำ ;PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 10 MM. X 100M. สีดำ ;PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 6 MM. X 100 M. สีฟ้า ; PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 6 MM. X 100 M. สีแดง ; PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 6 MM. X 100 M. สีเหลือง ; PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 6 MM. X 100 M. สีเทา ; PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 6 MM. X 100 M. สีดำ ; PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 6 MM. X 100 M. สีขาว ;PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 6 MM. X 100 M. สีเขียว ;PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4 MM. X 100M. สีฟ้า ;PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4 MM. X 100M. สีเขียว ;PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4 MM. X 100M. สีแดง ;PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4 MM. X 100M. สีเหลือง ;PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4 MM. X 100M. สีเทา ;PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4 MM. X 100M. สีน้ำตาล ;PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4 MM. X 100M. สีดำ ;PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 4 MM. X 100M. สีขาว ;PKS
  0.00 THB
 • สายไฟTHW 1 X 2.5 MM. X 100M. สีเขียว ;PKS
  0.00 THB
Visitors: 209,687