✦ สายHDMI (HDMI Cable)

สายHDMI GLINK รุ่น 2.0

 • ใหม่ล่าสุด
  Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M ความยาว15(M) สายถัก GLINK
  556.40 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M ความยาว10 (M) สายถัก GLINK
  374.50 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M ความยาว5(M) สายถัก GLINK
  170.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M ความยาว 2(M) สายถัก GLINK
  160.50 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M ความยาว1.8 (M) สายถัก GLINK
  139.10 THB

สายHDMI 1.4 GLINK

 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 30 M.
  1,016.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 15 M. แบบแพ็ค ; GLINK
  535.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 20 M. แบบแพ็ค ; GLINK
  700.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 10 M. แบบแพ็ค ; GLINK
  321.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 3 M. แบบแพ็ค ; GLINK
  160.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 3 M. แบบแพ็ค ; GLINK
  160.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 2 M. แบบแพ็ค ; GLINK
  102.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 1.8 M. V1.4 แบบแพ็ค ; GLINK
  86.00 THB

HDMI ATEN

 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 30 M., V2.0 OPTICAL 4K ; ATEN / VE-7833
  19,000.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 20 M. ; ATEN / 2L-7D20H
  4,500.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 15 M. ; ATEN / 2L-7D15H
  2,900.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 10 M. ; ATEN / 2L-7D10H
  2,100.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 5 M. ; ATEN / 2L-7D03H
  990.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 3 M. ; ATEN / 2L-7D03H
  650.00 THB

HDMI ZTEK

 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 1.8 M., V 2.0 ; Z-TEK / ZY265
  390.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 3 M., V 2.0 ; Z-TEK / ZY266
  550.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 5 M., V 2.0 ; Z-TEK / ZY297
  850.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 15 M., V 2.0 ; Z-TEK / ZY275
  1,200.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 20 M., BOOSTER CHIP  V1.4 ; Z-TEK / ZE575A, ZE575C, 04-HDMI-A6
  2,600.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 25 M., BOOSTER CHIP  V1.4 ; Z-TEK / ZE620, ZE620C
  2,900.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 20 M., V 2.0 ; Z-TEK / ZY276
  1,900.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 30 M., BOOSTER CHIP  V1.4 ; Z-TEK / ZE621, ZE621C
  2,900.00 THB

HDMI UNITEK

 • ขายดี
  สายHDMI M-M 2 M. V2.0 ; UNITEK / Y-C138M, 18657
  200.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 3 M. V2.0 ; UNITEK / Y-C139M, 18344
  300.00 THB
 • ขายดี
  สายHDMI M-M 2 M. V2.1 ; UNITEK / Y-C138W
  500.00 THB
 • ขายดี
  สายHDMI M-M 3 M. V2.1 ; UNITEK / Y-C139W
  600.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 2 M. V2.0 (สายถัก) ; UNITEK / Y-C138RGY, 17305
  428.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 10 M. V1.4 แบบกลม ยางเรียบสีดำ ; UNITEK / Y-C142M / 12181
  600.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 15 M. V1.4 ; UNITEK / Y-C143M, 18347
  750.00 THB
 • สายHDMI M-M 5 M. V1.4 แบบกลม ยางเรียบสีดำ UNITEK / Y-C140M-5M
  490.00 THB
 • สายHDMI M-M 10 M. V2.0 (สายถัก) : UNITEK / Y-C142RGY, 17300
  1,100.00 THB

HDMI AMPHENOL

 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 25 M. / BOOSTER CHIP V1.4 ; AMPHENOL / APH-HDMI-25MM
  5,510.50 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 20 M. V2.0 / HYBRID BOOSTER CHIP ; AMPHENOL / APH-HDMI2V-020HB
  5,500.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 20 M. / BOOSTER CHIP V1.4 ; AMPHENOL / APH-HDMI-20MM
  4,387.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 15 M. V2.0 / HYBRID BOOSTER CHIP ; AMPHENOL / APH-HDMI2V-015HB
  3,103.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 15 M. / BOOSTER CHIP V1.4 ; AMPHENOL / APH-HDMI-15MM
  2,696.40 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 10 M. / BOOSTER CHIP V1.4 ; AMPHENOL / APH-HDMI-10MM
  3,200.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 5 M. V2.0 ; AMPHENOL / APH-HDMI2V-05MM
  1,050.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 3 M. / V2.0 ; AMPHENOL / APH-HDMI2V-03MM
  770.00 THB

HDMI HOSIWELL

 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 20 M. ; HOSIWELL / HDMI-20M
  1,605.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 15 M. V1.4 แบบกลม ยางเรียบสีดำ ; HOSIWELL / HDMI-15M
  1,284.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 10 M. V1.4 แบบกลม ยางเรียบสีดำ ; HOSIWELL / HDMI-10M
  963.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 5 M. ; HOSIWELL / HDMI-05M
  481.50 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 3 M. ; HOSIWELL / HDMI-03M
  270.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  สายHDMI M-M 2 M. ; HOSIWELL / HDMI-02M
  214.00 THB
 • ใหม่ล่าสุด
  HDMI-01MสายHDMI M-M 1 M. V1.4 แบบกลม ยางเรียบสีดำ ; HOSIWELL / HDMI-01M
  180.00 THB

HDMI FIBER ยี่ห้อ APH

 • สายHDMI FIBER OPTIC 10 M. V2.0 ; APH / APH-HD20F-010AA
  1,800.00 THB
 • สายHDMI FIBER OPTIC 15 M. V2.0 ; APH / APH-HD20F-015AA
  2,250.00 THB
 • สายHDMI FIBER OPTIC 20 M. V2.0 ; APH / APH-HD20F-020AA
  2,800.00 THB
 • สายHDMI FIBER OPTIC 30 M. V2.0 ; APH / APH-HD20F-030AA
  3,450.00 THB
 • สายHDMI FIBER OPTIC 50 M. V2.0 ; APH / APH-HD20F-050AA
  4,700.00 THB

HDMI ยี่ห้อ APH

 • สายHDMI M-M 1.5 M. V2.0 ; APH / APH-HD20-1.5AA
  450.00 THB
 • สายHDMI M-M 3 M. V2.0 ; APH / APH-HD20-03AA
  600.00 THB
 • สายHDMI M-M 5 M. V2.0 ; APH / APH-HD20-05AA
  700.00 THB
Visitors: 209,689