งานติดตั้งป้ายไฟ สำนักกิจ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ส่งมอบงานติดตั้ง

 งานรับทำเเละติดตั้งกล่องไฟ ป้ายไฟ สำนักกิจการศึกษา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ✨

#ขอขอบคุณคณะอาจารย์เเละท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 ไว้วางใจให้บจก.พีพีคอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม ดูเเลค่ะ

 

Visitors: 227,217