ประเภทของท่อร้อยสายไฟ มีกี่ประเภท

ท่อร้อยสายไฟ คือ

ท่อร้อยสายไฟ เป็นอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้าอย่างหนึ่ง มีหน้าที่ในการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ นอกจากที่จะทำให้สายไฟที่ได้รับการติดตั้งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีส่วนช่วยป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณ จากสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จากภายนอกที่จะมีโอกาสที่จะทำลายสายไฟ

โดยที่การติดตั้งท่อร้อยสายไฟมักจะติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ อาทิเช่น ฝังใต้หนัง ใต้พื้น บนฝ้า ซึ่งจะใช้แตกต่างกันในแต่ละชนิด

ประเภทของท่อร้อยสายไฟ

1. ท่อโลหะ

ท่อโลหะขนาดบาง (Electrical Metallic Tubing – EMT) เป็นท่อโลหะชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในการติดตั้งแบบเดินลอยภายในอาคาร ซ่อนในฝ้า จะมีขนาดตั้งแต่ 1/2 – 2 นิ้ว โดยท่อชนิดนี้ ห้ามฝังในดิน หรือฝังในคอนกรีต

ท่อโลหะขนาดกลาง (Intermediate Conduit – IMC) เป็นท่อโลหะอีกชนิด โดยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1/2 – 4 นิ้ว มักนำไปใช้เดินลอยภายนอกอาคาร ฝังในผนัง และท่อชนิดนี้สามารถฝังในพื้นคอนกรีตได้

ท่อโลหะหนาพิเศษ (Rigid Steel Conduit – RSC) เป็นท่อที่มีคุณลักษณะที่คล้ายกับท่อชนิด IMC แต่มีความแข็งแรงกว่า มีขนาด 1/2 – 6 นิ้ว สามารถใช้เดินลอยภายนอกอาคาร ฝังในผนังและพื้นคอนกรีตได้

ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit) เป็นท่อที่ทำจากโลหะ เช่น ท่อร้อยสายไฟสแตนเลส ท่อชนิดนี้มีความแข็งแรง อ่อนตัว ดัดโค้งงอได้ เหมาะสำหรับติดตั้งต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ท่อชนิดนี้จะป้องกันของเหลวได้ไม่ดี

ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ (Raintight Flexible Metal Conduit) เป็นท่อที่ทำจากโลหะ มีลักษณะคล้ายกับ ท่อโลหะอ่อน แต่จะมีการหุ้มเปลือกด้วยพลาสติก PVC อีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันน้ำ ความชื้นที่จะเข้าไปในท่อได้ มักใช้กับการเดินในจุดที่มีความชื้น เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น แต่จะไม่เหมาะกับใช้งานในสถานที่ที่มีความร้อนสูงมากๆ เพราะพลาสติกที่เคลือบอาจจะละลายได้

2. ท่อพลาสติก

-ท่อพลาสติกพีวีซี (PVC) เป็นท่อที่ทำจากพลาสติกชนิด PVC คุณสมบัติพิเศษคือ ทนความชื้น ไม่ขึ้นสนิม โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 สี คือสีเหลืองและสีขาว โดยที่ท่อสีเหลืองจะเหมาะกับการเดินฝังฝนผนัง และท่อสีขาวมักจะใช้เดินลอย เพราะสามารถทาสีทับได้ง่าย

-ท่อพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) เป็นท่อพลาสติกที่มีความแข็งแรง อ่อนตัวพอสมควร ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบา มีอายุการใช้งานยาวนาน ทักใช้ในงานที่ต้องการความยืดหยุ่น เช่น พื้นที่ไม่สม่ำเสมอ

ท่อ EFLEX (Flexible Conduit) เป็นท่อพลาสติกที่ทำจาก พลาสติกชนิด PA (Polyamide) , PE โดย-จุดเด่นของท่อชนิดนี้ คือ มีความอ่อนตัว ทนทาน ดัดโค้งงอได้ ไม่ติดไฟหรือไม่ลามไฟ

ข้อดีของการใช้งานท่อร้อยสายไฟ

-ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะทำลายสายไฟหรือสายสัญญาณ เช่น ฝุ่น น้ำ ของเหลว สารเคมี สัตว์กัดแทะ แมลง ที่จะทำให้สายไฟเสียหาย

-ทำให้การเดินสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

-ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ประกายไฟที่เกิดขึ้นจะ ถูกจำกัดภายในท่อ ไม่ให้ออกมาติดไฟด้านนอกท่อ

ข้อสังเกตการใช้งานท่อร้อยสายไฟ

-ใช้เวลาในการเดินสายไฟมากกว่า การเดินแบบสายเปลือย

-มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายไฟฟ้ามากขึ้น

-หากมีการซ่อม หรือเพิ่มสายไฟ จะสามารถทำได้ยากกว่า

Visitors: 209,681