สายมัลติคอร์ คือ

มัลติ แปลว่า หลากหลาย
คอร์ แปลว่า จำนวนเส้นย่อยในสาย
สายไฟที่ประกอบด้วยจำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ขึ้นไปและมีฉนวนภายนอก
หุ้มรวมทุกๆคอร์อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้งในหน้างาน
โดยส่วนใหญ่จะเป็นเส้นฝอยขนาดเล็กทำให้มีความอ่อนตัวสูง เหมาะสำหรับเชื่อมต่อเพื่อนำสัญญาณระหว่างอุปกรณ์วัดและคอมพิวเตอร์
ลักษณะของสายมัลติคอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีด้วยกันหลายรูปแบบตามความหลากหลายของสภาพหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
1.ชนิดของฉนวน
2.การบิดและการตีเกลียว
3.ชีลด์กันสัญญาณรบกวน
4.ฉนวนภายนอก
1.การเคลือบดีบุกของตัวนำไฟฟ้า
2.ความละเอียดของเส้นฝอยของตัวนำ
3.ความถี่ในการพันของเกลียว
4.ความถี่ในการพันของคอร์ หรือ กลุ่มสายไฟ
5.การเพิ่มเส้นใยเพื่อให้สายไฟรับแรงดึงได้เพิ่มขึ้น
6.การใส่สารต่างๆเพื่อป้องกันการกัดแทะที่เกิดจากสัตว์
7.การใส่เกราะป้องกันแรงกระแทกทางกลจากภายนอก
8.การใช้ฉนวนชนิดพิเศษเพื่อที่จะให้สายไฟปลอดภายเมื่อเกิดเพลิงไหม้
9.การใช้วัสดุชนิดพิเศษเพื่อให้สายไฟสามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้
และยังมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆอีกมากมาย ดังนั้น สายมัลติคอร์ จึงมีความหลากหลายมากกว่าสาย Power ที่ขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดมาก และ นิกซ์ เคเบิ้ล นั้นก็มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 15,000 SKU
Model สายมัลติคอร์ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย โดยในแต่ละรุ่นนั้นเหมือนกันทุกประการ แตกต่างกันเฉพาะแค่ชื่อ เนื่องจากเป็นคนละแบนด์ Model มีดังต่อไปนี้ YSLY-JZ, JZ-500, OPVC-JZ, Olflex Classic 110 ซึ่งสายไฟทั้ง 4 รุ่นข้าง ต้นนี้ YSLY-JZ เป็นชื่อกลางส่วนอีก 3 ชื่อ ที่เหลือ เป็นชื่อเฉพาะของแต่ละแบนด์ ซึ่งสายมัลติคอร์ ข้างต้นนั้น เป็นสายไฟที่ฉนวนภายในและฉนวนภายนอกทำจาก PVC เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การติดตั้งทั่วไป การติดตั้งที่ต้องการความอ่อนตัว สามารถทนน้ำมันและสารเคมีหลายๆชนิดได้ดีระดับหนึ่ง และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดที่เล็กกว่าสาย VCT อยู่ 50-70%
Visitors: 217,539