- สายมัลติคอร์ TSL

สายมัลติคอร์ TSL (Multicore Cable)

 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 4C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  2,996.00 THB
  ขายแล้ว 1,254
 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 8C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  4,654.50 THB
  ขายแล้ว 835
 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 6C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  3,691.50 THB
  ขายแล้ว 875
 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 10C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  4,975.50 THB
  ขายแล้ว 600
 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 12C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  5,150.00 THB
  ขายแล้ว 475
 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 16C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  7,597.00 THB
  ขายแล้ว 365
 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 20C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  8,988.00 THB
  ขายแล้ว 435
Visitors: 221,419