- สายมัลติคอร์ TSL

สายมัลติคอร์ (Multicore Cable)

 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 4C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  2,782.00 THB
  ขายแล้ว 1,254
 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 8C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  3,852.00 THB
  ขายแล้ว 835
 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 6C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  3,424.00 THB
  ขายแล้ว 875
 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 10C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  4,601.00 THB
  ขายแล้ว 600
 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 12C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  4,195.00 THB
  ขายแล้ว 475
 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 16C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  5,140.00 THB
  ขายแล้ว 365
 • ใหม่ล่าสุด
  สายมัลติคอร์ UL 2464 AWG24 20C 100M Multicore Cable สายสำหรับเดินระบบคอมพิวเตอร์
  7,436.50 THB
  ขายแล้ว 435
Visitors: 133,032