ส่งมอบงานระบบกล้องวงจรปิด CCTV กองสื่อสาร กรมการปกครองประจำปี 2563

ส่งมอบงานส่งมอบงานระบบกล้องวงจรปิด CCTV กองสื่อสา

กรมการปกครองประจำปี 2563

สร้างงานด้วยใจ สร้างงานคุณภาพ  

ขอขอบคุณ คณะท่านผู้บริหารเเละพนักงาน

 กองสื่อสาร กรมการปกคลองกระทรวงมหาดไทย

ทางบริษัทพี.พี.คอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณทุกผู้บริหารเเละผู้ดดูเเลที่ให้ความไว้วางใจ

บริษัทของเราให้ดูเเลระบบ CCTV ตลอดมา

 

Visitors: 221,426