ส่งมอบ Uniview OET213H ให้กับ ทัณฑสถานโรงบาลราชทัณฑ์

 

ส่งมอบ เครื่อง Uniview OET213H ตรวจวัดอุณหภูมิ ป้องกัน Covid 19

ให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อใช้ในการคัดกรอง

ตรวจวัดอุณหภูมิ ป้องกัน Covid 19 ในโรงพยาบาล

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารเเละพนักงานที่ไว้วางใจ

ให้  บริษัท พี.พี.คอม พิวเตอร์ซีสเต็จำกัด ดูแลงานนี้

 

 

 

Visitors: 209,690