เราเตอร์ (Router) คืออะไร ทำหน้าที่อย่างไร การทำงาน วิธีการเลือกซื้ออมูล

เราเตอร์ (Router) คืออะไร ทำหน้าที่อย่างไร การทำงาน วิธีการเลือกซื้ออมูล

เราเตอร์ (router) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดจิ๋วที่เป็นเครื่องมือในการกระจายตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ต และเป็นตัวขยายสัญญาณข้อมูลไปยังอุปกรณ์ดิจิตอลชนิดต่างๆที่รอคอยรับสัญญาณเครือข่ายตรงจุดหมายปลายทาง อย่างเช่น access point โดยภายในอาณาเขตของตัวเราเตอร์ที่สามารถแบ่งปันแพจเกจเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อสัญญาณWi-fiได้นั้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งตัวเสาอากาศที่เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณเราเตอร์อีก

 หน้าที่ของ เราเตอร์ (Router)

โดยหน้าที่หลักของ Router คือ เป็นอุปกรณ์ควบคุมการกำหนดส่งเส้นทางการเชื่อมต่อกับสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์ให้กับอุปกรณ์ดิจิตอลที่รองรับสัญญาณไวไฟในช่องทางที่ดีที่สุด โดยความเร็วการส่งสัญญาณเครือข่ายต้องขึ้นอยู่กับความแรงของแพจเกจอินเทอร์เน็ตที่ใช้ด้วยเช่นกัน เพราะตัวอุปกรณ์เราเตอร์ทำหน้าที่แค่รับสัญญาณเครือข่ายแล้วทำการประเมินประสิทธิภาพของข้อมูลแล้วส่งเครือข่ายในการกระจายสัญญาณให้กับอุปกรณ์ที่รับช่องทางเชื่อมต่อไวไฟที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การทำงานของ เราเตอร์ (Router)

 การทำงานของตัวเราเตอร์จะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิตอลที่อยู่ภายในอาณาเขตเครือข่ายโดยส่งต่อแพ็กเก็ตอินเทอร์เน็ตข้อมูลแบบหมุนเวียนส่ง-กลับสัญญาณด้วยกันแบบคลื่นวิทยุ การทำงานข้อมูลแพจเกจในกระบวนการทำงานของเราเตอร์นี้สามารถส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ดิจิตอลหรือจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังอินเทอร์เน็ตได้ โดยเราเตอร์จะทำการขอที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อให้แพจเกจสามารถกำหนดส่งสัญญาณปลายทางให้กับตัวเครื่องดิจิตอลที่รอรับให้กับสายปลายทางที่ถูกต้อง

 เราเตอร์ (Router) มีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง

 เราเตอร์แต่ละชนิดจะมีระบบเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเพื่อการดำเนินการตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน ซึ่งเร้าเตอร์ในยุคปัจจุบันที่มีมา มีรูปแบบทั้งหมด 4 ชนิดได้แก่

เราเตอร์ (Router)

เป็นเร้าเตอร์ชนิดต้นแบบที่มีการทำงานเป็นระบบส่วนกลางที่คอยรับส่งการกระจายตัวสัญญาณไปยังอุปกรณ์ที่รอเชื่อมปลายทางได้อย่างแม่นยำ แต่เราเตอร์ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เราเตอร์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมช่วยในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างสายlanและสายเคเบิลอินเทอร์เน็ต(Ethernet)ในการเข้า-รับส่งข้อมูลสู่ระบบเครือข่าย

โมเด็มเราเตอร์ (Modem Router/ADSL Router)

เป็นเร้าเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเอง และมีระบบ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ภายในตัวที่สามารถกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็วและสามารถส่งข้อมูลแพจเกจได้ในระยะไกลด้วยความเร็วสูงเพียงแค่สายตัวกลางในการเชื่อมต่อใช้แค่สายโทรศัพท์คู่ธรรมดาเท่านั้น โดยเราเตอร์ชนิดนี้นิยมใช้ติดตั้งภายในออฟฟิคและบ้านมากที่สุด

ไวเลสมอเด็มเราเตอร์ (Wireless ADSL Modem Router)

เป็นเร้าเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเอง และมีระบบ ADSL ภายในตัวในการเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แบบไร้สายเพราะ เราเตอร์ชนิดนี้มีฟิลเตอร์ระบบของ ADSL spitter ที่คอยแยกสัญญาณที่สามารถใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอลในขณะที่เล่นอินเทอร์เน็ตได้ โดยยกตัวอย่างเช่น หากสนทนากับบุคคลในสมาทโฟนผู้ใช้สามารถเข้าแอฟพลิชั่นที่เชื่อมต่อกับอินเนอร์เน็ตได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกสัญญาณนอกรบกวนใดๆ

ไวเลสเราเตอร์ (Wireless Router)

เป็นเร้าเตอร์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเอง ต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างสายlanเพื่อเข้าระบบ เราเตอร์ชนิดนี้สามารถเข้าถึงและกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แบบไร้สายในวงกว้าง และอีกทั้งไวเลสเราเตอร์สามารถเป็นอุปกรณ์ access point ในการใช้งานในหลากหลายรูปแบบสำหรับการเป็นระบบภายในองค์กรเช่นกัน

 ประโยชน์ของเราเตอร์ (Router)

เราเตอร์เป็นอุปกรณ์เบิกช่องทางเครือข่ายให้สามารถรับและส่งข้อมูลปลายทางให้ถูกสายอย่างมีระเบียบโดยมีประโยชน์ในการจัดการเข้าถึงระบบเครือข่ายต่อไปนี้

  1. เร้าเตอร์เป็นเครื่องมือที่เป็นตัวกระจายสัญญาณวงกว้างให้กับอุปกรณ์หลายเครื่องที่อยู่ในเครือข่าย ให้สามารถเข้าถึงได้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เร้าเตอร์บางชนิดของรุ่นมีระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวภายในอุปกรณ์ทำให้ผู้ใช้เครือข่ายสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย 
  3. เร้าเตอร์สามารถลัดการส่งข้อมูลของผู้ส่งที่สำคัญกว่าให้เข้าระบบเครือข่ายให้กับผู้รับอย่างรวดเร็ว
  4. เร้าเตอร์สามารถทำงานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อได้หลากหลายชนิด เพราะตัวเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความหยืดยุ่นสูง ทำให้เราเตอร์สามารถรองรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ทุกเทคโนโลยีเก่าและใหม่ล่าสุด
 ***ขอขอบคุณข้อมูล personet**
Visitors: 227,225