10 ข้อดี ของ HDMI 2.0

10 ข้อดี ของ HDMI 2.0
__________________________________________

 
ในช่วงปี 2013 HDMI Licensing ได้เปิดตัว HDMI 2.0
อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีความสามารถใหม่ ๆ ที่สำคัญดังนี้
• รองรับเฟรมเรต 50/60 Hz สำหรับภาพความละเอียดระดับ 4K
• รองรับสัญญาณภาพ 3 มิติที่ความละเอียด 4K เฟรมเรต 24Hz
• รองรับระบบสี BT.2020 ซึ่งเป็น profile ภาพที่แสดงสีสันได้มากขึ้นกว่าเดิม
• รองรับสัญญาณเสียงที่อัตราสุมสัญญาณ 1,536 kHz
• รองรับระบบเสียงรอบทิศทางสูงสุด 32 ช่อง
• สามารถส่งสัญญาณภาพได้พร้อมกัน 2 สัญญาณ (Dual viewing)
เช่น การเล่นเกม 2 คนบนหน้าจอเดียวกัน ผู้เล่นแต่ละคนจะเห็นหน้าจอเฉพาะของตัวเอง
• สามารถส่งสัญญาณเสียงได้พร้อมกันสูงสุด 4 สัญญาณ (Multi-stream audio)
เช่น คนดูแต่ละคนสามารถเลือกฟังเสียงภาษาที่ตัวเองต้องการจะได้ยินได้
• รองรับอัตราส่วนการแสดงผลภาพ 21:9 ซึ่งเป็นอัตราส่วนของภาพยนตร์ส่วนมากที่ฉายในโรงภาพยนตร์
• Dynamic synchronization ช่วยซิงก์ข้อมูลภาพกับเสียงให้ตรงกันตามการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
• Consumer Electronic Control รุ่นใหม่ (CEC 2.0) เพิ่มความสามารถให้กับการสั่งการอุปกรณ์ HDMI ต่าง ๆ ด้วยรีโมทเพียงตัวเดียว
 

Visitors: 227,204