- เครื่องบันทึก

เครื่องบันทึก

 • XVR 16 CH. ( IP X 2 ), 2 MP, HDD 1 SATA MAX 10TB, 2 WAY AUDIO ; HIVIEW / HA-98516
  4,066.00 THB
 • เครื่องบันทึก XVR 8 CH. ( IP X 1), 2MP, HDD 1 SATA MAX 10TB, 2 WAY AUDIO ; HIVIEW / HA-98508
  2,461.00 THB
 • เครื่องบันทึก XVR 4 CH. ( IP X 1), 2MP lite, HDD 1 SATA MAX 10TB, 2 WAY AUDIO ; HIVIEW / HA-98504
  1,712.00 THB
 • เครื่องบันทึกภาพ XVR 16 CH., 5 MP, HDD 2 SATA MAX 20TB ; HIVIEW / HA-85516H
  7,382.00 THB
Visitors: 133,032