• XVR 16 CH. ( IP X 2 ), 2 MP, HDD 1 SATA MAX 10TB, 2 WAY AUDIO ; HIVIEW / HA-98516
  4,066.00 THB
 • เครื่องบันทึก XVR 8 CH. ( IP X 1), 2MP, HDD 1 SATA MAX 10TB, 2 WAY AUDIO ; HIVIEW / HA-98508
  2,461.00 THB
 • เครื่องบันทึก XVR 4 CH. ( IP X 1), 2MP lite, HDD 1 SATA MAX 10TB, 2 WAY AUDIO ; HIVIEW / HA-98504
  1,712.00 THB
 • เครื่องบันทึกภาพ XVR 4 CH.(CVBS, AHD, TVI, CVI, IP), 5 MP, HDD 1 SATA MAX 10TB ; HIVIEW
  2,247.00 THB
 • เครื่องบันทึก XVR 5MP 5 ระบบ 8 ช่อง HDMI 4K รุ่น HA-85508
  3,317.00 THB
Visitors: 193,047